Høringssvar om lovforslag om modernisering af planloven

Danske Regioner støtter planlovens ændrede formålsbestemmelse, så der nu er bredt fokus på at sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø, og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele Danmark.

Du kan læse hele Danske Regioners høringssvar her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8194
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv finder vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.