Høringssvar vedrørende lov om psykologer m.v.

Social- og Indenrigsministeriet har den 6. september 2016 anmodet om bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om psykologer

Læs Danske Regioners høringssvar:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

morten-MSL2.png