Konference om værdibaseret sundhed

Danske Regioner inviterer i fællesskab med Lægeforeningen til konference om værdibaseret sundhed - Sådan styrer vi efter værdi for patienten

På konferencen vil klinikere, ledere, forskere fortælle om deres arbejde med værdibaseret sundhed. Fokus vil være på, hvordan værdibaseret sundhed kan understøtte det kliniske arbejde med at skabe mere værdi for patienten. Der vil både være danske og internationale oplægsholdere, som vil fortælle om udfordringer, muligheder og resultater i arbejdet med værdibaseret sundhed.

Du kan finde programmet til konferencen samt tilmelde dig på følgende link:

http://www.conferencemanager.dk/Vaerdibaseretsundhed 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

mikkel-MHV.png