Regionernes økonomi- og styringsseminar

Den 22. - 23. november 2018 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus kan du høre politikere, praktikere og eksperter præsentere deres erfaringer og perspektiver på økonomi og styring i sundhedsvæsenet.

Fremtidens styring af sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenets økonomi er under pres. Der er stadigt stigende behov for behandlinger i sundhedsvæsenet. Behovene stiger mere end budgetterne.

Hvordan skal ligningen gå op?  Hvordan kan regionerne opretholde et bæredygtigt sundhedsvæsen med mest værdi for patienter og borgere?

Det kan du høre forskellige bud på på Danske Regioners økonomi- og styringsseminar den 22. – 23. november 2018. Hør politikere, praktikere og eksperter præsentere deres erfaringer og perspektiver på økonomi og styring i sundhedsvæsenet.

Seminaret vil komme rundt om aktuelle økonomiske temaer i sundhedsvæsenet som indkøb, anlæg, OPS, innovation og styring. Samtidig bliver der mulighed for at diskutere fremtidens styring ved paneldiskussioner debatmøder og sessioner.

Du kan blandt andet blive klogere på disse spørgsmål:

  • Hvad betyder de nye statslige rammer for de regionale styringsmodeller?
  • Hvordan udvikler vi opgaverne i sundhedsvæsenet med højere effektivitet?
  • Hvordan arbejder vi med kapacitetsanvendelse, værdibaserede indkøb, innovative offentlig private samarbejder?
  • Hvordan sikrer vi de rette rammer for at drive et effektivt sundhedsvæsen, herunder sygehusbyggerier og renovering?

Konferencen henvender sig til regionspolitikere, eksperter og embedsmænd.

 

Tid og sted: Den 22. - 23. november 2018 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus

Tilmelding: Via conference manager. Link følger.

Det endelige program bliver offentliggjort i august.