National Konference om Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet

1. november 2018, Nyborg Strand kl. 10.00-15.00

Ambitionen med den 4. nationale konference er at tage skridtet videre med brugerinddragelse og stille spørgsmålet om, hvorvidt brugerinddragelse også har potentialet til at indgå i løsningen af de centrale udfordringer, sundhedsvæsenet kommer til at møde i de kommende årtier. Konferencen skal gennem forskellige perspektiver – fra det politiske til det praksisnære – stille skarpt på, i hvilken grad og hvordan inddragelse af sundhedsvæsenets brugere kan bidrage til at imødekomme disse.


Målgruppe:

Beslutningstagere i sundhedsvæsenet – politiske, faglige og administrative, som skal bidrage til løsning af fremtidens udfordringer. Fagprofessionelle, som skal udmønte inddragelse af brugerne meningsfuldt i praksis. Borgere, patienter og pårørende, da de er centrale parter i udviklingen.

 

Tid og sted:

1. november 2018 kl. 10.00-15.00
Nyborg Strand 


Kontaktperson i Danske Regioner: Martin Bredgaard Sørensen mbs@regioner.dk