Konference om værdibaseret sundhed

Danske Regioner inviterer i fællesskab med Lægeforeningen til konference om værdibaseret sundhed mandag den 5. februar 2018 i Tivoli Hotel & Congress Center.

Konferencen er et heldagsarrangement som starter kl. 09.00 

På konferencen kan du blive opdateret på de nyeste erfaringer med værdibaseret sundhed fra ind- og udland. Formålet med konferencen er at vise, hvordan værdibaseret sundhed kan understøtte klinisk kvalitetsudvikling og skabe mere værdi for patienten. Konferencen henvender sig til ledende klinisk personale, personer som arbejder med dataunderstøttet kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og andre med interesse for værdibaseret sundhed.

På konferencen kan du blandt andet møde:

  • Hartwig Huland. Professor og ledende overlæge på Martini-klinikken i Hamborg. Klinikken er internationalt i toppen, når det kommer til arbejdet med værdibaseret sundhed og PRO. På klinikken bliver patientrapporterede oplysninger (PRO) og klinisk data brugt systematisk til at følge de kliniske resultater for patienter med prostatakræft. De arbejder forskningsbaseret med værdibaseret sundhed og data og har gode patientresultater.
  • Morten Kildal. Leder for værdibaseret sundhed på universitetssygehuset i Uppsala og kirurg på hospitalets brændskadeafdeling. Han vil fortælle om, hvordan de ledelsesmæssigt understøtter arbejdet i deres organisation med klinisk forbedringsarbejde, patientinddragelse og samarbejde med det nære sundhedsvæsen.

Det endelige program bliver offentliggjort i løbet af november.