Aftaler om teknologipagt og regionale styrkepositioner skal sikre vækst i hele Danmark

Vækstpartnerskabsaftalerne mellem regeringen og de regionale vækstfora har fokus på virksomhedernes udfordringer med at håndtere den buldrende teknologiske udvikling og på at udvikle regionale styrkepositioner.

I den seneste tid er de såkaldte vækstpartnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og regeringen blevet indgået. Det er politiske aftaler, som skal fremme den strategiske sammenhæng mellem den nationale og regionale erhvervsfremmeindsats, så alle dele af landet er rustet til at sikre vækst og udvikling fremover. Der er indgået fem aftaler, og gennemgående for dem alle er et samarbejde om en teknologipagt samt opbakning til de regionale styrkepositioner. Bornholm, som administrativt hører til under Region Hovedstaden, men har status som regionskommune, får en særskilt aftale. Denne aftale forventes at blive indgået i oktober 2017 med fokus på turisme, fødevarer og teknologipagt.

Teknologipagt skal sikre virksomhedernes udnyttelse af digitale muligheder

Den teknologiske udvikling buldrer frem og vil resultere i mærkbare ændringer i erhvervsstrukturen. Hvis virksomhederne skal følge med udviklingen og udnytte de vækstmuligheder, der er forbundet med de hastige teknologiske fremskridt, er det afgørende, at virksomheder og medarbejdere opnår de nødvendige kompetencer til at kunne navigere i en digital verden.

I Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft fremgår det, at der i 2025 ventes at mangle ca. 85.000 faglærte, heraf mange inden for det tekniske felt. Eksempelvis viser rapporten, at kun 3,7 procent af befolkningen i Region Sjælland vurderes at have stærke IKT-kompetencer. Manglen på de nødvendige kompetencer i regionen understreges også af, at kun 23 procent af virksomhederne i Region Sjælland, ifølge Teknologisk Instituts rapport Digitale prioriteringer i fremstillingsindustrien, anvender digitale teknologier. Og efterspørgslen på medarbejdere med de nødvendige kundskaber er ikke meget mindre i de øvrige regioner.

Derfor baner regeringen og de regionale vækstfora nu vejen for et samarbejde om en teknologipagt, der skal imødekomme virksomhedernes behov for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft inden for blandt andet smart produktion, digitalisering og automatisering. Der vil især blive sat ind på at udvide skaren af både faglærte og højtuddannede med såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technology inkl. IT, Engineering og Math).

Særlige regionale styrkepositioner kan sikre jobs og udvikling i hele Danmark

Vækst og udvikling i hele landet er et centralt mål for regeringen i disse år. Det er gennemgående for vækstpartnerskabsaftalerne, at samarbejdet om at understøtte og booste de regionale styrkepositioner skal have ekstra fokus fremover. Hele landet er begunstiget af forskellige og særlige styrker, der er regionalt funderede, og som fungerer som regionale lokomotiver for vækst, udvikling og arbejdspladser. Hvad enten det drejer sig om det maritime erhverv i Nordjylland, Life Science i Hovedstaden, fødevarer i Midtjylland eller energiteknologi i Syddanmark.

Aftalerne er et vidnesbyrd om, at der også på nationalt politisk plan er en erkendelse af de regionale styrkers betydning for hele landet. Styrker, der på globalt plan placerer Danmark i toppen af ranglisterne, men som skal understøttes yderligere, hvis førerpositionerne skal fastholdes.

 

Læs mere om de regionale vækstforas respektive aftaler med regeringen via følgende links:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

NLT.png
TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer.

Flere prognoser peger på, at problemet med forgæves rekrutteringer vil vokse, så der i 2020 eksempelvis vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har derfor samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.