Turisme

Turismen er et internationalt væksterhverv, der årligt skaber en omsætning på omkring 92 milliarder kroner og 111.000 arbejdspladser I Danmark. Men turismeerhvervet har alligevel et stort potentiale for at skabe flere arbejdspladser og øget eksport

Derfor arbejder regionerne aktivt for at udvikle og styrke turismeerhvervet i hele Danmark. Regionerne ser turisme som en del af erhvervs- og vækstudviklingen i de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Regionerne identificerer udviklingspotentialer og investerer i indsatser, der kan udfolde disse potentialer.

Tre udviklingsselskaber for turisme

I 2014 indgik Danske Regioner en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om at oprette tre nye udviklingsselskaber for turisme.

Formålet med selskaberne er at skabe en bedre organisering og tilrettelæggelse af den offentlige turismefremmeindsat. Det skal skabe større skala og dermed større effekt af indsatser for fremme af dansk turisme, så dansk turisme frem mod 2020 kan opnå vækstrater på mindst samme niveau som i de andre europæiske lande.

De tre turismeselskaber er:

Dansk Kyst- og Naturturisme

Udviklingsselskabet for kyst- og naturturismen i hele Danmark. Selskabet skal medvirke til at udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i hele Danmark, bl.a. igennem øget international synlighed, produktfornyelse og bedre destinationskvalitet.

MeetDenmark

Udviklingsselskabet for møde- og erhvervsturisme i hele Danmark. Selskabets opgave er at markedsføre og sælge de danske møde- og kongresdestinationer i udlandet, finde lokale kongres- og mødeværter i Danmark, samt koordinere og videreudvikle den danske indsats for at tiltrække møder og kongresser og sikre videndeling mellem de involverede byer.

Dansk Storbyturisme

Udviklingsselskabet for storbyturismen i hele Danmark. Selskabets opgave er at udvikle initiativer på dette område i et nært samarbejde med andre byer i Danmark samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Dansk Storbyturisme skal bidrage til at øge tiltrækningen af udenlandske turister fra nær- og fjernmarkederne til de større danske byer gennem en fokuseret indsats for udvikling af turismepotentialerne i de større danske byer. 

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

NLT.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.