Strategier for vækst og udvikling

Hver af de fem regioner i Danmark udarbejder en regional vækst- og udviklingsstrategi, som sætter retning for arbejdet med at skabe vækst og udvikling i hele regionen. Strategien er udarbejdet af regionsrådet og vækstforum i tæt samarbejde med kommunerne, erhvervslivet og organisationer

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi viser hvilke veje, de regionale parter vil gå for at skabe en attraktiv region med udvikling, varig vækst og blivende beskæftigelse.

Strategien er et politisk prioriteringsredskab, der viser til- og fravalg i indsatsen, og styrker den strategiske sammenhæng mellem erhvervsfremmeinitiativer og øvrig regional udvikling.

Udgangspunkt i regionale styrker

Vækst- og udviklingsstrategierne tager udgangspunkt i de regionale styrker og opstiller regionale løsninger på regionale udfordringer, f.eks. i forhold til at skabe bedre vilkår for vækstvirksomheder, bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og de kompetencer, virksomhederne efterspørger, og bedre pendlingsmuligheder.

Grundlaget for både vækstforum og regionsråd

Strategien er grundlaget for vækstforums og regionsrådets prioritering af egne udviklingsmidler og EU-midler. Strategierne er samtidig også grundlaget for de regionale vækstforas prioritering af EU-midler.

Læs mere om regionale vækstfora

Om de regionale vækst- og udviklingsstrategier

  • De sætter mål for den fremtidige udvikling for regionen.
  • De handler om regionale vilkår for vækst- og udvikling, herunder infrastruktur, erhvervsudvikling, turisme, uddannelse, beskæftigelse, udvikling i byer og landdistrikter, natur og miljø, rekreative formål, kultur og samarbejde med tilgrænsende lande.
  • De kan også omfatte grøn omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik, mv.
  • De suppleres af handlingsplaner med de initiativer, som regionsrådet og vækstforum vil foretage for at nå målene.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

NLT.png
VÆKST

Effekter og resultater

Med hjælp fra de regionale vækstfora har private virksomheder skabt næsten 14.000 nye job i hele Danmark. Effektmålinger viser, at de virksomheder, der har deltaget i regionale indsatser, også har øget deres omsætning med 34 milliarder kroner.