Regionale styrkepositioner

Unikke regionale styrkepositioner fremmer erhvervslivet i hele Danmark – fra offshore-energi i Syddanmark til sundhedsteknologi i Hovedstaden. Regionerne investerer i stærke regionale vækstmiljøer, der bygger på hver regions særlige styrker, og som kan skabe arbejdspladser og vækst.

Hver region har identificeret særlige styrkepositioner med stort vækstpotentiale, som udvikles, understøttes og markedsføres af de seks vækstfora.

Når Region Midtjylland investerer i fødevarer eller region Nordjylland investerer i bølgeenergi, er det udtryk for, at regionen har nogle særligt stærke og specialiserede kompetencer på området. De naturgivne forudsætninger og politiske prioriteringer giver en særlig styrke - derfor ender klynger af virksomheder, der arbejder med det samme i et vækstmiljø, ofte med at danne en egentlig klyngeorganisation. Det understøtter de regionale vækstfora.

En klyngeorganisation spiller en vigtig rolle som driver for vækst og innovation – både nationalt, regionalt og lokalt. De fungerer som organiserede samarbejdsmiljøer, hvor virksomheder får adgang til viden og samarbejde med videninstitutioner, virksomheder, offentlige organisationer og andre relevante aktører for virksomhedens vækst.

Klynger skal være åbne for virksomheder i hele landet

Selvom en klynge vil have sin oprindelse og base i en region, skal den være åbne for virksomheder i hele landet. Det skal sikre, at virksomhederne kan bruge hinanden og sikre den kritiske masse af virksomheder, der er afgørende. Princippet betyder, at det skal være relevans og ikke den regionale geografi, der bestemmer, hvilke virksomheder der kan deltage i klyngesamarbejder.

Fem klyngeaktører med særlig betydning

Særligt fem typer aktører har betydning for vækstmiljøernes produktivitet, og for muligheden for at udvikle stærke regionale vækstmiljøer og dermed stærke klynger. Det gælder overalt i landet, og uanset hvilke klynger det vedrører. Det er nogle rammer, der skal være til stede i alle regioner, uanset hvilket indsatsområde der er i fokus.

1. Iværksættervirksomheder

Iværksættervirksomheder skaber fornyelse i klyngen og bidrager med ny viden og innovation.

2. Etablerede virksomheder

Etablerede virksomheder kan være drivere og trække andre virksomheder med i mulige vækstforløb.

3. Videnaktører

Videnaktører tilfører klyngen ny viden til gavn for virksomhederne. Den kan f.eks. være universiteter.

4. Investorer

Investorerne investerer risikovillig kapital i klyngens virksomheder.

5. Rådgivere

Rådgivere understøtter virksomhederne i deres udvikling og innovationssamarbejde.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer.

Flere prognoser peger på, at problemet med forgæves rekrutteringer vil vokse, så der i 2020 eksempelvis vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har derfor samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.