Effekter og resultater

Med hjælp fra de regionale vækstfora har danske virksomheder skabt næsten 14.000 nye job i hele Danmark. Effektmålinger viser, at private virksomheder, der har deltaget i regionale erhvervsudviklingsindsatser, også har en markant øget meromsætning.

De regionale vækstfora investerer regionale udviklingsmidler og strukturfondsmidler fra EU i vækst i hele Danmark. De godt 9.000 private virksomheder, der deltog i de regionale indsatser i perioden 2007-2011, opnåede markante beskæftigelsesresultater i forhold til virksomheder, som ikke deltog.

Det viser de effektmålinger, som Danmarks Statistik i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Danske Regioner gennemfører en gang om året.

Samlet set har deltagervirksomhederne skabt 13.740 fuldtidsjob mere end sammenlignelige virksomheder, der ikke har deltaget i regionale indsatser. Tilsvarende er der skabt en meromsætning på 34 milliarder kroner i deltagervirksomhederne.

Læs mere om effektmålingen af de regionale indsatser for vækst og udvikling her.

Erhvervsfremmeindsatser skal bygge på effekter og kompetencer

Det er resultaterne, der tæller. Danske Regioner arbejder derfor for, at alle parter, der arbejder med vækst og erhvervsfremme, skal sikre effektmålinger af den indsats, de igangsætter og har ansvaret for.

Al offentlig finansiering af erhvervsfremme skal kobles op på klare resultat- og effektmål.

Effektmåling er en vigtig del af Danske Regioners udspil om seks principper for et effektivt erhvervsfremmesystem, som virksomheder let kan søge og bruge, og som sikrer det danske samfund mest mulig vækst og beskæftigelse for pengene.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8194
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.