Bredbånd og mobildækning

Alle danskere skal have ordentlig internetadgang. En velfungerende mobil- og bredbåndsinfrastruktur er nemlig en afgørende forudsætning for vækst og regional udvikling i både byerne og landdistrikterne

Bedre adgang til bredbånd og mobildækning er en nødvendig forudsætning for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder i alle dele landet og dermed for at skabe vækst og arbejdspladser i yderområderne af Danmark. Digital infrastruktur er f.eks. en international konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække nye virksomheder – men også vigtig for bosætning og erhvervsaktivitet, ikke mindst i yderområderne. 

Bedre netforbindelse i landdistrikterne

En ordentligt og hurtig internet- og mobiladgang er en afgørende forudsætning for vækst og regional udvikling. Det styrker både bosætning og etableringen af nye virksomheder. Desuden er turismeerhvervet er i stigende grad baseret på digitale oplevelser, og hurtigt internet er et krav såvel i sommerhuse som på campingpladser.

Bedre bredbånd er også afgørende for udrulningen af telemedicinske løsninger og for effektiv præhospital behandling. Flere og flere patienter får nemlig tilbudt telemedicinsk hjælp i deres eget hjem – med onlineforbindelse til sundhedspersonale. 

Den regionale strategi

Betydningen af effektiv internetadgang bliver tydeligt afspejlet i de regionale strategier for vækst og udvikling. Her har alle fem regioner sat ambitiøse mål for mobil- og bredbåndsdækningen: 100/30 Mbit down- og upload i 2020.

Teleselskaberne skal anvende hinandens net i områder, hvor der ikke er tilstrækkelig dækning. Uudnyttet bredbåndskapacitet, som allerede ligger i jorden, skal åbnes for alle leverandører, så den fulde kapacitet kan udnyttes.

Regeringens bredbåndspulje skal skabe løsninger i områder, der ikke er dækket af markedet

Regeringen har fra 2016-19 afsat 200 millioner kroner til forsøgsordning med en bredbåndspulje. Der afsættes 80 millioner kroner i 2016 og 40 millioner kroner i 2017, hvorefter ordningen evalueres, inden der tages stilling til, om de resterende 2 gange 40 millioner kroner skal udmøntes i henholdsvis 2018 og 2019.

Danske Regioner finder generelt, at Bredbåndspuljen bør anvendes til at etablere bredbånd i områder, der ikke kan dækkes af markedet. Det gælder for eksempel:

  • Tyndt befolkede områder med stor erhvervsmæssig betydning
  • Små samfund, hvor kundegrundlaget er for spinkelt/spredt til, at markedet dækker området af sig selv og
  • Enkeltboliger og –virksomheder, der ligger langt fra den etablerede infrastruktur, og ligger mere eller mindre alene.

Danske Regioner mener, at de afsatte midler bør anvendes til at skabe løsninger og erfaringer på alle de tre nævnte områder og med de teknologier, der kan være relevante.

Aftalen fastlægger, at kommuner samt lokale sammenslutninger af virksomheder og borgere kan søge om tilskud fra puljen. Hvis der viser sig åbenlyse problemer med den model, vil Danske Regioner drøfte det med energi-, forsynings- og klimaministeren.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Johan Nielsen (JON)
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.