Vækst

Regionerne arbejder for en effektiv og tværgående vækstpolitik i hele Danmark. I samarbejde med virksomheder og andre erhvervsaktører investerer regionerne i regionale styrkepositioner. Det skaber arbejdspladser og vækst i hele Danmark

Regionerne har forskellige udfordringer og muligheder. Derfor tager hver region udgangspunkt i sine egne unikke styrker for at skabe et samlet Danmark i vækst.  

Regionerne har gennem målrettede investeringsplaner omsat vækstpolitik til resultater. Det kommer virksomheder i hele landet til gavn, viser effektmålinger udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik og regionerne.

Regionale strategier for vækst og udvikling viser vejen 

Indsatserne i hver region tager udgangspunkt i den regionale strategi for vækst og udvikling. Strategien viser hvilke veje, de regionale parter vil gå for at skabe en attraktiv region med udvikling, vækst og beskæftigelse.

Strategierne opstiller regionale løsninger på regioner udfordringer på forskellige områder, f.eks. bedre infrastruktur, transport, bredbånd og mobildækning og udvikling af turismeerhvervet.

Læs mere om strategierne her.

De regionale vækstfora 

Vækst, der virker regionalt, er en fælles opgave. Til at understøtte denne opgave har regionsrådene nedsat de regionale vækstfora.

Vækstforaene samler virksomheder, arbejdsmarkedets parter uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre erhvervsfremmeaktører i et partnerskab om at skabe vækst og erhvervsudvikling i regionen - til gavn for borgere og virksomheder. 

Vækstforaene investerer i langsigtede og veldokumenterede indsatser, der understøtter den regionale strategi for vækst og udvikling.

Vækstforaene er desuden tæt på det regionale erhvervsliv. Derfor understøtter deres indsatser de regionale virksomheders styrker og potentialer - hvad enten det handler om styrke innovationsevnen, entreprenørskabet, IKT-anvendelsen eller kompetencerne hos medarbejdere og ledere.

Læs mere om de seks vækstfora her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8194
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv finder vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Regioner til unge: Der er fremtid i teknik og naturvidenskab

Danske Regioner sætter ind for at få flere af de unge til at vælge fx ingeniørstudiet.
- Vi skal gøre som i Holland hvor langt flere vælger uddannelser indenfor det naturvidenskabelige og tekniske område. Det forhindrer mangel på de rette kompetencer i at blive en barriere for vækst, siger næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Langsomt internet koster Danmark op mod 30.000 jobs

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at dårlige internetforbindelser koster op mod 30.000 nye arbejdspladser og 24 milliarder kroner i bruttonationalprodukt. Over 370.000 husstande og virksomheder har ikke adgang og abonnement til bredbånd med en hastighed på minimum 100/30 Mbit/s.

Læs mere

Anbefalinger rammer hovedet på sømmet

Kravene på arbejdsmarkedet stiger, men paradoksalt nok bliver færre efteruddannet. Det kan blive dyrt for Danmark. En ekspertgruppe nedsat af regeringen peger nu på, hvordan flere får den rigtige efteruddannelse.
- Anbefalingerne rammer hovedet på sømmet og bør direkte med i trepartsforhandlingerne, lyder det fra næstformand Stephanie Lose fra Danske Regioner

Læs mere

Regeringsudspil kan betyde, at hver tredje regionalbus stopper

-Det er chokerende, og på grænsen til det absurde. Sådan lyder meldingen fra Danske Regioner efter et spareforslag fra regeringen.
-Hvis forslaget gennemføres, vil det ramme den kollektive trafik i yderområderne. Det er stik imod regeringens eget ønske om at styrke Danmarks yderområder, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

Læs mere