Mobilitet

Transportomfanget har været stigende i mange år. Det skaber trængsel, som risikerer at mindske arbejdsstyrkens mobilitet. Danske Regioner arbejder derfor for at styrke infrastrukturen og øge mobilitet i hele landet. Målet er en effektiv og bæredygtig mobilitet, der ser på transport fra A til B uden at fokusere på transportmidlet.

Et mobilt arbejdsmarked kræver et transportsystem, der virker. Gode pendlermuligheder i både by og på land afgørende forudsætning for at fremme arbejdskraftens mobilitet samt sikre søgning og gennemførsel af uddannelser. Et effektivt og sammenhængende kollektivt transportsystem vil også medvirke til at mindske trængslen på vejene og minimere transportens miljø- og energiproblemer.

Trængsel og manglende tilgængelighed er derfor en alvorlig barriere for vækst i alle dele af Danmark. Samtidig koster trængsel det danske samfund 13 milliarder kroner om året. Regionerne samarbejder derfor med kommunerne om ønsker til statslig udbygning af trafikinfrastrukturen i regionerne.

En effektiv og bæredygtig mobilitet

En afgørende faktor for vækst og sammenhængskraft i hele landet er mobilitet. En effektiv og bæredygtig mobilitet kræver planlægning og tiltag, der kan adressere trængsels- og klimaproblemer samt understøtte vækstbetingelser og regional udvikling. 

Det kræver en helhedsorienteret tilgang på tværs af bus, tog, bil og cykel. Danske Regioner arbejder for en helhedsorienteret tilgang til mobilitet, hvor bilisme og kollektive trafik ses i sammenhæng med hinanden og andre transportformer. Målet er blandt andet at skabe bedre muligheder for at kombinere bilen med den kollektive trafik. Det kræver blandt andet forbedrede parkeringsmuligheder ved togstationerne.

Fremtidens transport

For at understøtte arbejdet med effektiv mobilitet og formidle internationale erfaringer på transportområdet, arrangerer Danske Regioner sammen med DI, IDA, KL og TØF årlige trafikkonferencer i januar om ”Fremtidens Transport”.

Du kan læse mere om den seneste konference ”Game Changers & Smart Cities” i 2016 her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Johan Nielsen (JON)
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Henrik Severin Hansen