Trafik

De regionale busser og lokalbanerne er afgørende for den regionale vækst og udvikling. De understøtter pendling til arbejde og uddannelse, så virksomhederne bedre kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor har regionerne arbejdet målrettet med at skabe en effektiv regional kollektiv trafik. Resultatet er stor passagervækst.

En effektiv infrastruktur er et vilkår for regionalt at kunne fastholde og tiltrække virksomheder og investeringer. For virksomheder er det vigtigt, at både arbejdskraft og produkter kan komme hurtigt og effektivt til og fra deres lokalitet. Ellers koster det på bundlinjen – både for virksomheden selv og for det danske samfund. Det er også en fordel for danskerne at kunne vælge mellem forskellige jobs i et større område. 

Det er afgørende, at infrastrukturen effektivt understøtter vækst og udvikling. Regionerne har derfor gennem de regionale strategier for vækst og udvikling fokus på at understøtte infrastrukturens centrale rolle - både som en væsentlig forudsætning for erhvervsudvikling, for arbejdskraftens pendling, og som bindeled mellem by og land.

Investeringer i den kollektive trafik har givet resultater

Regionerne har ansvar for de regionale busser og de tretten lokalbaner. Med strategiske og langsigtede investeringer har regionerne arbejdet for at skabe en effektiv regional kollektiv trafik, bl.a. gennem flere og mere direkte afgange, hurtigere rejsetider, nyt materiel og bedre sammenhæng med øvrige transportmidler.

Investeringerne har været en succes. Flere og flere danskere benytter regionale busser og tog, og arbejdskraftens mobilitet er blevet øget til gavn for virksomheder i hele Danmark.

Pendlingen stiger

Vi danskere pendler mere og længere, og med den stigende pendling på tværs af regioner og kommuner er der behov for en velfungerende infrastruktur og et godt kollektivt transportsystem. Det er en afgørende forudsætning for arbejdskraftens mobilitet og dermed for et velfungerende arbejdsmarked.

Den regionale kollektive trafik understøtter pendlingen og bidrager til, at virksomhederne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 70 procent af lokalbanernes passagerer er pendlere på vej til arbejde eller uddannelse.

Danskerne pendler længere for at komme på arbejde. Den gennemsnitlige afstand til og fra arbejde er fra 2007 til 2014 øget fra 40,5 km til 44,0 km på landsplan. Det svarer til en stigning på 9 procent. Samtidig er der regionale forskelle på, hvor lange afstande pendlerne tilbagelægger.

Flere pendler ud af storbyerne

Siden 2009 har der været en klar tendens til, at de beskæftigede i mindre grad pendler mod storbykommunerne og i større grad pendler væk fra dem. I de kommuner, hvor landets ti største byer ligger, har seks ud af ti oplevet et fald i indpendlingen siden 2009. Og i otte ud af ti af kommuner er udpendlingen steget.

De fleste pendler længere

Ufaglærte, faglærte og personer med mellemlang videregående uddannelse bosat udenfor hovedstadsområdet pendler i dag væsentlig længere, end de gjorde i 2009. Det er akademikerne, der rejser længst for at komme på arbejde. Til gengæld har akademikerne i den samme periode har reduceret rejselængden til og fra arbejde med 5 kilometer.

Læs hele Danske Regioners pendlingsanalyse her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Johan Nielsen (JON)
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Henrik Severin Hansen
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Flere danskere tager bilen på arbejde

Bus, cykel og tog er for nedadgående, og antallet af biler på de danske veje er i kraftig stigning. Det er konklusionen af en ny pendlingsanalyse foretaget af Danske Regioner.

- Det er ikke en god løsning blot at udvide motorvejsnettet. En udvidelse kan give en kortvarig forbedring, men ikke løse trængselsproblemerne på den lange bane. Her er løsningen snarere kollektiv trafik, siger trafikforsker Per Homann Jespersen.

Læs mere

Regionerne i Danmark får topkarakter i EU

Alle fem danske regioner er flot placeret, når det gælder velfærd, viser en EU-måling. Tre af de fem danske regioner ligger blandt de seks bedste blandt de 272 regioner i hele EU.

Læs mere

Regional vækstindsats medvirker til tusindvis af arbejdspladser

De målrettede vækstinitiativer, der er forankret i hver region, har på fem år skabt knap 14.000 arbejdspladser og øget omsætningen med 34 milliarder kroner hos private virksomheder, viser ny opgørelse. Regionale styrkepositioner er afgørende, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Læs mere

Gode pendlingsmuligheder er en forudsætning for et effektivt arbejdsmarked

En god kollektiv trafik og en god infrastruktur bidrager til, at arbejdstagerne kan finde de rette job, og at virksomhederne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Den kollektive trafik har stor betydning for den enkelte og for vækst og udvikling i samfundet. Derfor er det vigtigt at sikre, at pendlerne kommer hurtigt frem - uanset transportmiddel.

Læs mere