Digital omstilling

Danske virksomheder skal gribe de nye digitale og teknologiske muligheder

Danske virksomheder taber konkurrencekraft og markedsandele, hvis de digitale og teknologiske muligheder bliver omsat til god forretning med bedre produkter, flere afsætningsmuligheder og mere effektive arbejdsprocesser. Det vil skade væksten i Danmark.

Den digitale og teknologiske udvikling accelererer stadig kraftigere, og det stiller et konstant krav om løbende omstilling af danske virksomheders forretningsmodeller, produkter og organisering.

30 procent af danske virksomheder svarer dog i en undersøgelse, at manglende viden er en barriere for at indføre automatiserede og digitale løsninger. Virksomhederne derfor skal have viden om mulighederne og rustes til at omsætte dem til praksis gennem adgang til skræddersyet kompetenceudvikling, viden og rådgivning af høj kvalitet.

Digitalisering skal skabe vækst i hele Danmark

Danske Regioner har i udspillet "Digitalisering skal skabe vækst i hele Danmark" fremlagt 10 anbefalinger, som skal bidrage til at løse udfordringerne forbundet med den digitale omstilling.

Blandt anbefalingerne er:

  • Styrket erhvervsfremme med nationale vækstmål og regional udmøntning
  • Den digitale omstilling skal understøttes af vækstforaenes indsatser målrettet små og mellemstore virksomheder
  • Virksomheder og borgere skal have adgang til verdens bedste bredbånds- og mobilforbindelser
  • En ambitiøs dansk teknologipagt med udgangspunkt i regionale erhvervsmæssige styrkepositioner.

Du kan læse mere om udspillet her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

NLT.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.