Erhvervsfremme

I disse uger forhandler Folketingets partier om et nyt erhvervsfremmesystem. Indrømmet, det er et svært emne. Til gengæld er det vigtigt og får stor betydning for fremtidens vækst. Derfor har vi her samlet lidt baggrundsviden.

Hvorfor taler vi om et nyt erhvervsfremmesystem?

Erhvervsfremmesystemet er komplekst. Det gør det svært for virksomhederne at gennemskue hvor de kan få hjælp. Der er behov for forenkling og effektivisering. Så langt er alle parter enige. Regeringen nedsatte derfor i 2017 et såkaldt forenklingsudvalg, der i starten af april 2018 fremlagde deres forslag til fremtidens erhvervsfremme. Det forhandler Folketingets partier om i disse uger.

Hvad er erhvervsfremme?

Erhvervsfremme er indsatser, der understøtter virksomheder i at skabe vækst.

  • Erhvervsfremme kan være helt virksomhedsnært: Bistand til at udvikle produkter og services og rådgivning om at drive virksomheden mere effektivt. Det kan også være hjælp til risikovillig kapital eller støtte til eksport.
  • Erhvervsfremme kan handle om at sikre gode vækstvilkår – nu og i fremtiden: Sikre at virksomhederne i området har adgang til kompetent arbejdskraft, skabe samarbejde mellem virksomheder og videns- og forskningsinstitutioner om innovation eller brede samarbejder mellem virksomhederne og en lang række parter om at udvikle en styrkeposition.
  • Og så er der erhvervsservice: Myndighedstilladelser og lignende, en opgave som især varetages af kommunerne.

 

Toft Care laver produkter, der skal hjælpe folk med at tage på, så de kan komme hurtigere til kræfter, og det gør de rigtig godt. Blandt andet fordi de har fået hjælp fra regionens erhvervsfremmeordning.

Hvad er virksomhedernes udfordringer? Og hvordan løser vi dem?

Udfordring: Mangel på kompetencer. Mangel på faglærte, tekniske, digitale og naturvidenskabelige kompetencer koster danske virksomheder innovation og produktivitet. Alene i efteråret 2017 var der 20.000 stillinger, der ikke kunne besættes med en person med den ønskede kompetence, dobbelt så mange som for fem år siden.

Løsning: Kompetencemangel kan ikke løses af den enkelte virksomhed. Det kræver stærke partnerskaber, der kan kortlægge de konkrete behov i region og branche, sikre den rette uddannelse og efteruddannelse, tiltrække studerende og tiltrække spidskompetencer udefra.

Hør om hvordan det ser ud i Region Syddanmark:

 

Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner, deler ambitionen om at forenkle og effektivisere, men hun er imod den massive centralisering, som forslaget reelt vil medføre: "Der skal være plads til at tage hensyn til de regionale forskelle, og der skal være plads til de regionale partnerskaber, der kan levere løsninger, som virksomhederne kan bruge".

 

Udfordring: Hård international konkurrence. Danske virksomheder kan bryste sig af internationale styrkepositioner indenfor fødevarer, life science, design, energi og cleantech. Men vi bliver pustet i nakken, og har brug for en fokuseret indsats.

Løsning: Stærke samarbejder mellem innovative virksomheder, forskere og uddannelsesinstitutioner er en forudsætning for at sikre Danmarks nuværende og potentielle styrkepositioner. Rådgivning og samarbejde af høj kvalitet skal sikre den enkelte virksomhed dén teknologiske og produktmæssige udvikling, der sikrer en stærk position på markedet.

Her et godt eksempel på en virksomhed, der har vækstet på et nyt felt:

 

FRA VIND TIL VAND: PowerCon er eksperter i at konvertere strøm. Og med støtte og vejledning fra regionen er de lykkedes med at konvertere deres viden og kompetencer fra vindmøllebranchen til den maritime branche - et træk, som har vist sig et være rigtig, rigtig smart.

 

Udfordring: For lidt digital og teknisk viden. Der er risiko for at danske virksomheder taber markedsandele, hvis de digitale og teknologiske muligheder ikke omsættes til god forretning med bedre produkter, afsætningsmuligheder og mere effektive arbejdsprocesser. 30% af virksomhederne melder i et survey, at manglende viden er en barriere for at indføre automatiserede og digitale løsninger.

Løsning: Rådgivning. Virksomhederne skal have viden om mulighederne og rustes til at omsætte dem til praksis gennem adgang til skræddersyet kompetenceudvikling, viden og rådgivning af høj kvalitet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
resultater

Virksomhedernes bundlinje er boostet med 22 mia. kr.

De virksomheder, som har deltaget i den regionale vækstindsats, har haft en meromsætning på 22 milliarder kroner og skabt 13.200 nye fuldtidsjobs sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke har deltaget.

relaterede nyheder

Læs mere