Ikke hold i Rigsrevisionens kritik

Det er en sandhed med meget store modifikationer, når Rigsrevisionen finder, at regionerne ikke har tilstrækkeligt fokus på effektiviseringsmålene i forbindelse med de nye store sygehusbyggerier

Rigsrevisionen konkluderer i en netop offentliggjort beretning til Statsrevisorerne, at regionerne ikke har et tilstrækkeligt fokus på effektiviseringsmålene i kvalitetsfondsprojekternes tidlige faser. Selv om regionerne anerkender, at der er behov for yderligere detaljering af effektiviseringstiltagene i takt med byggeriernes fremdrift, så vækker udmeldingen harme i Danske Regioner.

- Vi kan slet ikke genkende det billede Rigsrevisionen tegner. Undersøgelsen afspejler ikke regionernes effektiviseringsarbejde på en tilstrækkelig nuanceret, retvisende og dækkende måde, lyder det fra Danske Regioners formand, Bent Hansen.

- Regionerne har de seneste mange år tydeligt demonstreret, at man forstår at indtænke effektivisering i den daglige drift af sundhedsvæsenet. Effektivisering er et naturligt og integreret element i regionernes daglige arbejde, og vi har leveret flotte resultater. Det gælder også sygehusbyggerierne og den nye sygehusstruktur, der skal sikre bedre behandling og mere sundhed for pengene, siger Danske Regioners næstformand, Carl Holst.

Ambitiøse effektiviseringskrav
Det er særdeles ambitiøse effektiviseringskrav, der knytter sig til byggerierne, og regionerne arbejder målrettet og systematisk med de områder, hvor der er gevinster at hente. Det gælder for eksempel logistik, sporbarhed og medicinhåndtering, der både kan øge kvaliteten i patientbehandlingen og give store effektiviseringsgevinster. Og det gælder selve organiseringen og effektivisering af arbejdsgange, hvilket slet ikke er afspejlet i Rigsrevisionens beretningsnotat.

- Rigsrevisionen lægger for meget vægt på en spørgeskemaundersøgelse, hvor man i høj grad kan stille spørgsmålstegn ved metoden og de parametre, man måler på. Jeg tror, man ville have nået meget længere - og til et helt andet resultat - hvis man havde taget en dialog med regionerne, inden man gik i gang med spørgeskemaundersøgelsen, siger Carl Holst.

- Kritikken er simpelthen unfair. Regionerne arbejder meget bevidst med at realisere effektiviseringskravene i overensstemmelse med de politiske rammer og aftaler, vi har indgået, og som vi naturligvis står på mål for, siger Bent Hansen.

Læs mere:

Senest opdateret  09-10-2013
Oprettet 09-10-2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 78 41 00 10
M: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
Christina Carlsen
Seniorkonsulent/Teamleder
T: 35 29 82 77
M: 29 17 02 66
cca@regioner.dk
Gitte Schmidt
Kommunikationsrådgiver
M: 41 13 46 23
gsc@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Sygehusbyggeri
Kvalitet