Aktuelt
Arrangementer
Nyhedsbreve
Nyheder
Nyhedsabonnement
Nyheder 2016
Nyheder 2015
Nyheder 2014
Nyheder 2013
December
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Maj
Danmark har brug for stærke klynger og netværk
Fakta om nye rammer for almen praksis
Fire selskaber i spil til akutlægehelikopter
Fælles telefoni sparer over 17 millioner kroner i Region Midtjylland
Første monitorering af kræftpakkerne
Første monitorering af kræftpakkerne er flotte trods kritik fra Kræftens Bekæmpelse
Gode resultater på sygehusene
Ingen sammenhæng mellem honorering og henvisninger
Kaos i argumentationen
Lang tid til lægehuse lukker
Lovforslag om almen praksis skaber bedre kvalitet i behandlingen
Markante login-fremskridt på danske hospitaler
Nye mål for regionernes digitalisering af sundhedsvæsenet
Nyt REGIO er udkommet
Nyt sundhedsudspil kalder på større frihedsgrader til regionerne
PLOs opfordring vækker undren
Praktiserende læger giver køb på troværdigheden
RADS strammer habilitetsregler
Region Syddanmark sparer 17 millioner kroner på patientkørsel
Regionerne har fordoblet indsatsen på erhvervsuddannelses-området
Regionerne investerer over 9,1 milliarder kroner i større sygehusbyggerier ved siden af kvalitetsfondsbyggerier
Regionerne løber nye markeder for affald i gang
Regionerne opsiger aftalen med de praktiserende læger
Robotautomatiseret laboratorium giver kortere ventetid og øget patientsikkerhed
Smartphones mindsker ventetid på Aalborg Universitetshospital
Statslig aktivitetsfinansiering spænder ben for kvaliteten
Sundhedsministeren fremlægger lovforslag om almen praksis
Sundhedsministeriet bekræfter lægers seks måneders opsigelsesvarsel
Sundhedsprofessionelle på inspirationstur i det danske sundhedsvæsen
Sygehusbyggerier skaber stort bidrag til vækst
Udskiftning af nedslidt it-udstyr reducerer strømforbrug med fem millioner kroner
Ventetiden til operation er faldet med to dage det seneste år
April
Marts
Februar
Januar
Nyheder 2012
Nyheder 2011
Nyheder 2010
Nyheder 2009
Nyheder 2008
Nyheder 2007
Nyheder 2006
Presserum
REGIO
Temaer
 
 
 
 
 
 

Sygehusbyggerier skaber stort bidrag til vækst

Investeringer i sygehusbyggerier kommer ikke alene den pressede byggebranche til undsætning, men skaber også stor omsætning og beskæftigelse i en lang række tilknyttede brancher

For hver milliard kroner, regionerne investerer i nybyggeri af sygehuse, bliver der skabt arbejdspladser til 1.450 fuldtidsbeskæftigede i ét år. Det viser nye beregninger fra Dansk Byggeri. Dermed giver nybyggeri af sygehuse i år arbejde til 5.800 fuldtidsbeskæftigede her i landet. Der er tale om en væsentlig fremgang i forhold til sidste år, hvor byggerierne gav fuldtidsbeskæftigelse til 3.300 personer.

- Sygehusbyggerierne er ikke alene en gevinst for borgerne, som kan se frem til nye sygehuse, der understøtter høj kvalitet og sammenhæng i behandling, men byggerierne bidrager i høj grad også til at skabe vækst i den pressede byggebranche. De mange nye arbejdspladser er en positiv sidegevinst, siger Carl Holst, næstformand for Danske Regioner. 

Regionerne investerer i en moderne psykiatri
Frem mod 2025 bygger regionerne nye sygehuse med støtte fra Kvalitetsfonden for i alt 40 milliarder kroner. Men herudover har regionerne planlagt investeringer i de øvrige sygehusbygninger, så de også kommer på tidssvarende niveau - ikke mindst i psykiatrien. I 2014 har regionerne planlagt samlede investeringer i sygehusene på knapt 9 milliarder kroner. Heraf udgør kvalitetsfondsbyggerierne godt 5 milliarder kroner og psykiatrien godt 500 millioner kroner. 

- Udbygningen af psykiatrien er en væsentlig opgave, som blev overset i uddelingen af Kvalitetsfondsmidlerne. Derfor har regionerne påtaget sig ansvaret for at også psykiatrien udbygges, så vi sikrer en moderne og tidssvarende psykiatri - en investering, der ligeledes er en forudsætning for, at der kan indføres en udrednings- og behandlingsgaranti i psykiatrien. De samlede psykiatri-investeringer er på 4,7 milliarder kroner, og de bidrager også væsentligt til omsætning og beskæftigelse i byggebranchen i en årrække, siger Carl Holst og fortsætter:

- Men min bekymring er, at regeringen vil lægge loft på de samlede investeringer, således at kvalitetsfondsbyggerierne så at sige skubber de andre nødvendige investeringer ud i kulden. Jeg mener ikke, at det er tiden at stoppe anlægsaktiviteter. Dansk økonomi har i stedet brug for øget aktivitet.

Byggeaktiviteten topper i 2015, hvor det skønnes, at byggerierne giver arbejde til 8.700 fuldtidsbeskæftigede her i landet fordelt på 5.100 i byggebranchen og 3.600 i de tilhørende brancher.

Fakta
Hver milliard kroner, regionerne investerer i nybyggeri af sygehuse, giver arbejde til:

850 arbejdere, funktionærer og mestre i byggebranchens udførende virksomheder

600 fuldtidsansatte i tilknyttede brancher, heraf:

  • 130 arkitekter og rådgivende ingeniører
  • 175 arbejdere og funktionærer hos producenter af byggematerialer
  • 80 fuldtidsstillinger hos forhandlere af byggevarer
  • 60 beskæftigede i transporterhvervene
  • 65 arbejdspladser i den finansielle sektor, it-konsulenter, revision, bogføring mv.
  • 90 jobs hos andre støttefunktioner som ejendomsservice, rengøring, anlægsgartnere, hoteller mv.

Kilde: Dansk Byggeri. 2013-priser, ekskl. moms


Senest opdateret  30-05-2013 af Lars Herning
Oprettet 29-05-2013 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Christina Carlsen
Seniorkonsulent/Teamleder
T: 35 29 82 77
M: 29 17 02 66
cca@regioner.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Sygehusbyggeri