ok18

Det er værdien for patienterne, der skal danne rammerne for de nye overenskomster.

Overenskomst-forhandlinger 2018

Danske Regioner ønsker, at overenskomsterne skal bidrage til et sundhedsvæsen, der skaber mest mulig værdi for patienterne.

I overenskomstforhandlingerne 2018 har vi i Danske Regioner et klart fokus på fleksibilitet og forandring i sundhedsvæsenet, og derfor vil vi arbejde for aftaler, der tager udgangspunkt i patienternes behov og understøtter gode patientforløb.

Det er Danske Regioner, der varetager de fem regioners interesser som arbejdsgivere, og det er Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), der står for forhandlingerne med de faglige organisationer på vegne af regionerne.

De nuværende overenskomst udløber d. 31. marts 2018, hvorfor RLTN og de faglige organisationer efter planen skulle have indgået aftaler om fornyelser af de eksisterende aftaler pr. 1. april 2018.

Efter de faglige organisationer erklærede forhandlingerne for afsluttet uden resultat, er der både sendt strejke- og lockoutvarsler.

- Det er ærgerligt, at forhandlingerne er gået i stå, og nu er endt i strejke- og lockoutvarsler. RLTN har hele tiden været klar til at forhandle, og vi har aldrig forladt forhandlingsbordet. Det har de faglige organisationer til gengæld, og de har ligeledes udsendt strejkevarsler siger regionernes chefforhandler Anders Kühnau.

Langt de fleste regionalt ansatte arbejder på hospitaler og sygehuse, hvilket også er grunden til, at der lige nu pågår forhandlingerne mellem regionerne og de faglige organisationer om nødberedskabsaftaler, så patienter med akutte behov og patienter i livstruede situationer kan få den behandling, som er nødvendig.

relaterede nyheder

Læs mere