ok18

Det er værdien for patienterne, der skal danne rammerne for de nye overenskomster.

Overenskomst-forhandlinger 2018

Danske Regioner ønsker, at overenskomsterne skal bidrage til et sundhedsvæsen, der skaber mest mulig værdi for patienterne.

I overenskomstforhandlingerne 2018 har vi i Danske Regioner et klart fokus på fleksibilitet og forandring i sundhedsvæsenet, og derfor vil vi arbejde for aftaler, der tager udgangspunkt i patienternes behov og understøtter gode patientforløb.

Ved årsskiftet er det tid til at forny overenskomsterne for de ca. 137.000 regionalt ansatte, og det giver mulighed for i endnu højere grad at understøtte Danske Regioners ambitioner om et moderne og borgernært sundhedsvæsen i de nye aftaler og overenskomster.

- Størstedelen af regionernes ansatte arbejder på hospitaler og sygehuse. Derfor skal vi gennem forhandlingerne skabe det bedste fundament for et sundhedsvæsen, hvor vi leverer den behandling, der giver størst værdi for patienterne, siger regionernes chefforhandler Anders Kühnau og tilføjer:

- De nye overenskomster skal i højere grad omfavne udviklingen inden for teknologi og digitalisering, så vi får et moderne sundhedsvæsen, der kan tilpasses patienternes individuelle situation og behandlingsbehov.

Danske Regioner varetager de fem regioners interesser som arbejdsgivere, og det er Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), der står for forhandlingerne med de faglige organisationer på vegne af regionerne.

De indledende forberedelser til forhandlingerne er allerede begyndt, og den 12. december 2017 udveksler parterne krav til overenskomsterne, så forhandlingerne kan gå i gang. RTLN forhandler både generelle vilkår, der gælder for alle regionalt ansatte, og vilkår for de enkelte faggrupper, som fx sygeplejersker eller portører.

Tidslinje:

Sådan foregår OK18-forhandlingerne

relaterede nyheder

Læs mere

Velfærd af høj kvalitet - også i fremtiden

DEBAT. Offentligt ansatte er der for os, når vi har brug for hjælp. De tager hånd om vores børn, ældre og syge, de underviser, og de beskytter os mod kriminalitet. Ansvarlige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er helt afgørende for, at den offentlige sektor også fremover kan levere velfærd af høj kvalitet.

Læs mere

Forhandlingsstart: Nye og bedre rammer for patienter og 137.000 ansatte

Forhandlingerne om nye overenskomster for regionernes 137.000 ansatte er i gang. Flere end 9 ud af 10 ansatte i regionerne arbejder på hospitaler. "Vi skal skabe de optimale rammer, så vi kan levere den behandling, der giver størst værdi for patienterne", siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for regionerne.

Læs mere

Ny aftale styrker samarbejdet mellem regioner og speciallæger og sikrer fortsat høj kvalitet for borgerne

En ny fireårig aftale om speciallægehjælp sikrer, at der også fremover er et borgernært speciallægetilbud af høj kvalitet. Aftalen betyder blandt andet, at speciallæger og sundhedspersonale på hospitaler i højere grad vil kommunikere med hinanden

Læs mere

Ny aftale med fodterapeuter sikrer højere kvalitet for patienter

Danske Regioner og Danske Fodterapeuter har netop indgået en ny overenskomstaftale. Med aftalen får patienterne generelt højere kvalitet, og diabetespatienter får bedre vejledning om fodsårsbehandling, siger Bo Libergren, chefforhandler for Danske Regioner

Læs mere