Regional uddannelsesdækning

Der er en klar sammenhæng mellem udbuddet af uddannelser og kompetenceniveauet i en region. Regionerne arbejder derfor for en varieret uddannelsesdækning

Ungdomsuddannelser
Tilgængelighed til uddannelser er centralt. Der skal være et bredt geografisk udbud af uddannelser, så de unge har mulighed for at vælge en uddannelse, der er passende for den enkelte og for at skifte mellem uddannelser. 

I dag udbydes det almene gymnasium (stx) eksempelvis bredt, mens udbuddet af handelsskoler, (hhx) tekniske gymnasium (htx) og erhvervsuddannelser ikke er udbygget i samme grad. Der er behov for at udvikle og koordinere udbuddene regionalt. Regionerne er derfor med til at koordinere og udvikle uddannelsesudbuddet i den pågældende region.

Voksen- og efteruddannelser
Udbuddet af voksen- og efteruddannelser skal matche virksomhedernes efterspørgsel. Regioner og vækstfora arbejder for at opkvalificere arbejdsstyrken og ledige, så virksomhederne i højere grad får adgang til de kvalifikationer de har behov for. Det skal bidrage til at fremme virksomhedernes vækstmuligheder. 

Den løbende kompetenceudvikling er central for regionernes muligheder for at indfri erhvervsudviklingsstrategierne.

Læs mere: 

Senest opdateret  11-04-2014
Oprettet 10-03-2010

 
 
 
 
 
 
Del | Sitemap | Print
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Anja Solak Storgaard
Konsulent
T: 35 29 82 07
M: 26 25 31 61
ast@regioner.dk
Lotte Holten-Møller
Kontorchef
T: 35 29 83 11
M: 22 11 09 80
lhm@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Uddannelse