Regional uddannelsesdækning

Der er en klar sammenhæng mellem udbuddet af uddannelser og kompetenceniveauet i en region. Regionerne arbejder derfor for en bred og varieret uddannelsesdækning

Ungdomsuddannelser
Tilgængelighed til uddannelser er centralt. Der skal være et bredt geografisk udbud af uddannelser, så de unge har mulighed for at vælge en uddannelse, der er passende for den enkelte og for at skifte mellem uddannelser. 

I dag udbydes det almene gymnasium (stx) i 100 byer, mens udbuddet af handelsskoler (hhx), tekniske gymnasium (htx) og erhvervsuddannelser ikke er udbygget i samme grad. Eksempelvis udbydes der kun grundforløb på de tekniske erhvervsuddannelser i 51 byer, viser en opgørelse fra Danske Regioner. Der er derfor behov for at udvikle og koordinere udbuddene regionalt, og regionerne er af samme grund med til at koordinere og udvikle uddannelsesudbuddet i den pågældende region.

Voksen- og efteruddannelser
Udbuddet af voksen- og efteruddannelser skal matche virksomhedernes efterspørgsel. Regioner og vækstfora arbejder for at opkvalificere arbejdsstyrken og ledige, så virksomhederne i højere grad får adgang til de kvalifikationer de har behov for. Det skal bidrage til at fremme virksomhedernes vækstmuligheder. 

Den løbende kompetenceudvikling er central for regionernes muligheder for at indfri erhvervsudviklingsstrategierne.

Læs mere: 

Senest opdateret  11-04-2014 af Morten Christensen
Oprettet 10-03-2010 af Morten Christensen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Kasper Munk Rasmussen
Konsulent
T: 35 29 82 07
M: 22 83 95 57
kmr@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Uddannelse