EU-Kommissionen roser danske strukturfonde

Europa-Kommissionen roser regionernes strukturfondspartnerskaber for en fokuseret indsats og et bredt samarbejde

Danmark understøtter den europæiske vækstdagsorden med en stærkt koncentreret indsats på få temaer, og med brede partnerskaber bag prioriteringerne i de regionale vækstfora. Derfor er der god grund til at rose de danske regioner for deres arbejde med de danske strukturfonde.

Sådan lød det den 27. februar 2012 uge fra Europa-Kommissionen på et opstartsseminar, der skal sætte rammerne for EU's strukturfonde 2014-2020 og se dem i et dansk perspektiv.

En forudsætning for de nye, danske programmer vil være, at der foreligger en national forsknings- og innovationsstrategi for intelligent specialisering, som er et af målene under Europa 2020-vækststrategien. Innovationsstrategien skal blandt andet bygge på regionale styrkepositioner og udarbejdes sammen med regionerne.

Til gengæld har Europa-Kommissionen foreslået forenklinger, der - hvis de bliver gennemført - kan gøre det nemmere at være modtager af strukturfondsmidler. Blandt andet vil der blive mere enkle dokumentationskrav for udgifter, central elektronisk opbevaring af dokumentation, mindre kontrol af små projekter og af projekter, der har vist, at de lever op til kravene, og mere ensartede regler for de forskellige fonde.

Erhvervsstyrelsens anbefalinger
Erhvervsstyrelsen vurderer på baggrund af det nye regelgrundlag, at Danmark kan forvente færre EU-midler end i dag. Erhvervsstyrelsen vurderer også, at der bliver øget fokus på at synliggøre resultaterne af indsatsen, øget koordinering på tværs af fonde og parter, og på at implementering og administration skal tilrettelægges så enkelt som muligt.

De nuværende danske strukturfondsprogrammer har vist sig robuste i forhold til den ændrede økonomiske situation siden 2008. Denne robusthed og fleksibilitet skal fastholdes, så indsatsområderne er lige så relevante i starten som i slutningen af den nye periode, understreger Erhvervsstyrelsen.

Næste skridt er, at der afholdes en strukturfondsworkshop for fagfolk i partnerskabet, der står bag vækstforaene. Målet er, at de endelige strukturfondsprogrammer er godkendte i april 2014.


 

Senest opdateret  02-03-2012
Oprettet 02-03-2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Lotte Holten
Centerchef
T: 35 29 83 11
M: 22 11 09 80
lhm@regioner.dk
Michael Koch-Larsen
Chefrådgiver
T: 35 29 81 71
M: 29 17 09 15
mkl@regioner.dk
Gitte Schmidt
Kommunikationsrådgiver
M: 41 13 46 23
gsc@regioner.dk