Bedre indtryk af børne- og ungdomspsykiatrien

Der er stigende tilfredshed med behandlingen i psykiatrien blandt patienterne. Bedre samarbejde med pårørende som led i nye pakkeforløb i psykiatrien skal forbedre tilfredsheden yderligere

En netop offentliggjort undersøgelse af børne- og ungdomspsykiatrien viser, at børn og unge har fået et mere positivt indtryk af psykiatrien siden den sidste undersøgelse i 2007-2008. Både blandt de indlagte og ambulante patienter er der en fremgang på 6 procentpoint.

- Det er et flot resultat, men med til billedet hører også, at de indlagte børn og unge i psykiatrien har et markant dårligere indtryk af behandlingen, end de har i ambulatorieforløb. Det kan skyldes, at patienter, der har oplevet tvang under indlæggelsen, er mere utilfredse end de øvrige patienter. Det samme mønster kan vi i øvrigt se hos voksne indlagte og voksne ambulante - om end forskellen i tilfredshed er mindre markant, fortæller konsulent Gitte Dahl, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, der har indsamlet og bearbejdet tallene på vegne af blandt andre Danske Regioner, og fortsætter:

- Resultaterne kan ikke forklare, hvorfor det er sådan, men det er selvfølgelig en stor omvæltning for et barn eller et ungt menneske at blive indlagt, at være væk fra forældrene og at befinde sig i uvante rammer. Når kun 50 procent har et entydigt positivt indtryk af indlæggelsen, så er der dog stadig et forbedringspotentiale, og det er derfor positivt, at der er kommet større fokus på psykiatrien.

Flemming Stenild, formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg, finder det ligeledes glædeligt, at børne- og ungdomspsykiatrien tilsyneladende har forbedret indsatsen, men påpeger:

- Der er fortsat et betydeligt forbedringspotentiale, når man sammenligner med andre lignende patienttilfredshedsundersøgelser i sundhedsvæsenet, hvorfor resultaterne indgår i afdelingernes og ledelsernes løbende arbejde med at forbedre kvaliteten af de psykiatriske tilbud.

Undersøgelsen afslører imidlertid også, at forældrene i undersøgelsen er mere tilfredse end pårørende i andre undersøgelser i psykiatrien, hvortil Flemming Stenild fremhæver:

- Pårørendesamarbejdet er i lighed med patienttilfredsheden meget vigtigt for regionerne, hvorfor resultatet er meget positivt, da et godt samspil med de pårørende kan være med til at sikre tryghed i forløbet og forkortet indlæggelsestid. Derfor vil pårørendesamarbejdet være en integreret del af de nye pakkeforløb i psykiatrien, som regionerne lancerer til efteråret.

Læs mere:


Kontaktoplysninger:
Konsulent Gitte Dahl, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: Tlf. 7841 4074 eller e-mail:
gitte.dahl@stab.rm.dk

Senest opdateret  13-03-2012 af Lars Herning
Oprettet 07-03-2012 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Psykiatri