Langt de fleste kræftpatienter behandles til tiden

Ny status fra regionerne viser, at langt de fleste kræftpatienter bliver behandlet til tiden og i overensstemmelse med reglerne. Samtidig er regionerne klar med en vifte af initiativer, der skal få ventetiden ned for patienter, der venter for længe

Siden 2007 er ventetiden på kræftbehandling faldet markant, chancerne for at overleve en kræftsygdom er steget, og langt flere patienter bliver undersøgt og behandlet for kræft. Det skyldes de nye forløb for kræftpatienter - de såkaldte kræftpakker - og det skyldes en massiv indsats på sygehusene.

Fra 2007 til 2011 er antallet af behandlede kræftpatienter steget med op mod 20 procent.

Den nye status fra regionerne viser, at langt de fleste kræftpatienter bliver behandlet til tiden, og at der kun er marginale overskridelser af ventetiden for tre af de fire undersøgte kræftformer herunder lungekræft, spiserørskræft og kræft i æggestokkene.

Særlig indsats for patienter med kræft i bugspytkirtel
Status bekræfter samtidig, at der er særlige udfordringer for den fjerde kræftform, kræft i bugspytkirtel, hvor ventetiden flere steder er længere, end det er hensigten i kræftpakkerne og foreskrevet i reglerne om maksimale ventetider.

For den patientgruppe vil der nu blive sat særligt ind. En ny hotline skal sammen med regionernes nye overvågningssystem sikre, at kapaciteten udnyttes maksimalt, og at patienter kan henvises til ledige operationstider på tværs af sygehuse og regioner.

Aktuelt har Region Nordjylland to åbne operationstider om ugen. Samtidig udvides antallet af operationslejer i flere regioner, der oplæres ekstra operationspersonale, og flere operationer forsøges gennemført i weekender. Derudover skal det overvejes, hvordan man udnytter kompetencerne bedst hos de få specialister, der forestår operationerne.

- Med den nye status har vi fået syn for sagen og har nu noget helt konkret at handle på. Der er skruet voldsomt op for aktiviteten på sygehusene, langt de fleste patienter behandles til tiden, og vi ser resultatet i form af stigende overlevelsestal, siger formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman, og fortsætter:

- Men for de patienter med kræft i bugspytkirtlen, der venter for længe, skal vi have gjort noget særligt. Der skal åbnes for flere operationer, og der skal være et fuldstændigt overblik over kapaciteten på sygehusene. Når man f.eks. i Nordjylland lige nu har ledige operationstider, skal de selvfølgelig bruges. Alt andet er utilfredsstillende.

Læs mere:

Status for forløbstider vedr. kræftbehandling i de fem regioner

Indberetningsskemaer for 2. halvår 2011:

Fakta

  • Hver tredje dansker vil få kræft i løbet af livet. Antallet af kræfttilfælde er stigende, og lidt over 200.000 nulevende danskere har oplevet at få konstateret kræft.
  • Selvom flere får kræft, er der også flere, som overlever sygdommen. Etårsoverlevelsen efter kræft er samlet set steget med tre procentpoint for patienter, der blev syge i perioden 2007-2009
  • Der er i perioden 2007 til 2011 sket en stigning i antallet af behandlede kræftpatienter på 20 pct.
  • Antallet af kemoterapibehandlinger er næsten fordoblet siden 2004, og antallet af strålebehandlinger er mere end fordoblet fra 2004 til ultimo 2010.
  • Hvert år får 900 danskere konstateret kræft i bugspytkirtlen. 200 patienter bliver opereret for sygdommen. De opereres af omkring 10 kirurger på 4 højt specialiserede centre i landet.

Senest opdateret  06-01-2012 af Lars Herning
Oprettet 06-01-2012 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Josefina Hindenburg Krausing
Chefrådgiver
T: 35 29 83 91
M: 29 17 08 95
jkv@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Sundhed
Kræft