Ny tværfaglig struktur for de sundhedsfaglige uddannelser

Regionerne ønsker at se nærmere på, hvordan sundhedsuddannelserne fremtidssikres ved at styrke den tværfaglige struktur. Uddannelserne skal i højere grad afspejle sundhedsvæsnets opgaver, funktioner og arbejdsformer

Pakkeforløb, fælles akutmodtagelser og diagnostiske centre er eksempler på, hvordan sundhedsvæsenet og arbejdet med patienterne hele tiden udvikler sig på nye og afgørende måder. Derfor er det vigtigt, at sundhedsuddannelserne ruster de kommende medarbejdere til at samarbejde, og til at arbejde tværfagligt og forløbsorienteret. Med et nyt uddannelsespolitisk oplæg er regionerne nu parate til at se nærmere på, hvordan uddannelserne kan tilrettelægges bedst muligt. 

- Vi vil gerne se nærmere på, hvordan der kan skabes en ny tværfaglig struktur på uddannelserne. Vi vil derfor gå i dialog med de relevante parter for at opnå den bedst mulige løsning, der kan sikre os kompetente medarbejdere, der er parate til at møde behovene i fremtidens sundhedsvæsen, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Basismodul og grundforløb skal styrke tværfagligheden
Regionerne ønsker blandt andet, at sundhedsuddannelserne som sygeplejerske, radiograf, fysioterapeut mv. skal have mere tværfagligt indhold med et fælles basismodul og flere fælles elementer. Samtidig skal de sundhedsfaglige erhvervsuddannelser som lægesekretær og social- og sundhedsassistent have en fælles indgang med et fælles grundforløb.

- I sundhedsvæsenet er det en kernekompetence at arbejde forløbsorienteret og tværfagligt. Derfor skal disse kompetencer opprioriteres i uddannelserne. Det er væsentligt, at medarbejderne kender hinandens arbejdsområder og ved, hvordan de kan bruge hinandens kompetencer. Derfor skal tværfaglighed og samarbejde være en central del af uddannelserne, siger Bent Hansen.

Læs mere:

 

Senest opdateret  08-02-2012 af Lars Herning
Oprettet 08-02-2012 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 78 41 00 10
M: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
Gitte Schmidt
Kommunikationsrådgiver
M: 41 13 46 23
gsc@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Uddannelse
Sundhed