Efterkontrol af patienter med metal-mod-metal-hofteproteser

Regionerne har på baggrund af den seneste tids debat om metal-mod-metal-hofteproteser reageret og meldt ud, at de vil indkalde de berørte patienter til efterkontrol. Private leverandører opfordres til hurtigst muligt at gennemgå deres journaler

Regionerne vil indkalde de berørte patienter til efterkontrol, og hvor det er nødvendigt til re-operation med udskiftning af protesen. Patienter, som regionerne har fået behandlet i privat regi, bør have samme forhold. Det har Danske Regioner den 3. februar 2012 orienteret Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker om.

Private sygehuse/klinikker, der har indsat hofteproteser på patienter henvist fra regionerne, opfordres til hurtigst muligt at gennemgå deres journaler. Gennemgangen skal afdække, om der er patienter, der har fået indopereret metal-mod-metal-hofteproteser.

Såfremt der er patienter, der har fået indopereret disse proteser, opfordres de private til at lave efterkontrol i forhold til gældende retningslinjer. Patienter med behov for scanning og re-operation tilbagehenvises til bopælsregionens visitation med besked om dette, hvis ikke andet er aftalt med bopælsregionen.

For privathospitaler, der er gået konkurs, er det Sundhedsstyrelsen, der har kompetencer vedrørende opbevaring af journaler. Danske Regioner tager kontakt til Sundhedsstyrelsen om dette.

Senest opdateret  07-02-2012 af Lars Herning
Oprettet 03-02-2012 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Rikke Margrethe Friis
Cheføkonom/vicedirektør
T: 35 29 82 76
M: 29 17 02 71
rmf@regioner.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Sundhed