April

Side:  1   2  

Nye visitationsretningslinjer for operation af øjenlåg

30-04-2012
Nye visitationsretningslinjer skal sikre, at kun patienter, der har reduceret synsfelt på grund af overskydende hud på øvre øjenlåg, bliver opereret på det offentliges regning

Uberettiget kritik af evaluering af depressionsordning

28-04-2012
Danske Regioner tilbageviser Dansk Psykologforenings kritik af validiteten af ”Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression”. Kritikken kommer samtidig med, at ordningen står for at skulle have udvidet målgruppen

Regionerne er klar til at drøfte nyt udspil om udredning og ventetid

27-04-2012
De gennemgående tanker i regeringens udspil ligger fint i tråd med regionernes ønsker om at styrke kvaliteten i diagnostik og behandling. Lige som regeringen og regionerne er enige om at prioritere indsatsen, så de mest syge bliver behandlet først

MEP’ere enige med Danske Regioner om strukturfondene

27-04-2012
EU’s strukturfondsmidler skal dække alle områder af EU. Danmark og andre mere udviklede lande skal fortsat have andel i midlerne. Ellers risikerer Danmark at miste et vigtigt grundlag for at skabe vækst og nye arbejdspladser i alle dele af landet. Det mener både Danske Regioner og alle de danske medlemmer af Europa-Parlamentet

Målrettet arbejde med psykiatrien giver kortere ventetider

25-04-2012
De nyeste nøgletal for aktiviteter og ventetider på psykiatriområdet viser et stadigt fald i antallet af børn og unge, der venter længe på behandling, samt en stigende aktivitet

Regionerne sparer allerede på patientbefordring

25-04-2012
Finansministeriet mener, at regionerne kan spare 70 millioner kroner på patientbefordring. Men regionerne har fokus på mulighederne for effektivisering og har allerede høstet de fleste gevinster

Nye og mere konkrete regionale udviklingsplaner

25-04-2012
Et tættere samarbejde har resulteret i skarpere og mere konkrete regionale udviklingsplaner. Regionerne forudser, at planerne vil blive et stærkt administrativt og politisk redskab

EU-sundhedsministre ser på dansk sundheds-IT

23-04-2012
En række internationale rapporter placerer Danmark i superligaen på sundheds-it-området. Som optakt til det uformelle EU-sundhedsministermøde den 23.-24. april 2012 i Horsens fik EU-ministrene præsenteret eksempler på, hvordan dansk sundheds-IT har kvalificeret behandlingen

Fødeafdelingerne rykker tæt på borgerne

17-04-2012
Regionerne tilbyder jordemoderkonsultationer mere end 100 steder udenfor sygehusenes vægge og er i gang med at flytte en del af den tidlige barselsomsorg efter ukomplicerede fødsler tættere på borgerne

Generalforsamlingens taler og debat på video

13-04-2012
Hele generalforsamling 2012 kunne følges live via tv-stream her fra hjemmesiden. Nu kan du opleve generalforsamlingens taler og debat på video

Danske Regioner inviterer til samarbejde om det nære sundhedsvæsen

12-04-2012
Alle aktører på sundhedsområdet bliver inviteret til struktureret samarbejde om, hvordan tilbuddene i det nære sundhedsvæsen kan udvikles, så de passer bedst muligt til patienternes behov

Regioner og kommuner skal samle kræfterne om kronikere

12-04-2012
Danske Regioner foreslår en ny samarbejdsmodel, som skal give bedre opfølgning på kroniske patienter. Et bedre samarbejde mellem regioner og kommuner skal sikre, at patienterne ikke havner mellem to stole

Regionerne vil sikre bedre vilkår for forskningen

12-04-2012
Den kliniske forskning har det svært - ikke kun i Danmark. Nu vil regionerne med en række tiltag gøre det mere attraktivt for virksomhederne at lave kliniske forsøg på hospitalerne

Nyt overblik over danske sygehusbyggerier

11-04-2012
På www.godtsygehusbyggeri.dk kan man følge sygehusbyggerierne og få et aktuelt overblik over investeringen i fremtidens sygehusvæsen

Danske Regioner har afholdt generalforsamling 2012

11-04-2012
Torsdag den 12. april 2012 afholdt Danske Regioner sin årlige generalforsamling. Her mødtes regionspolitikerne med bl.a. ministre, medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg, eksperter og repræsentanter fra fagforeninger og interesseorganisationer

Nye løsninger skal frigøre ressourcer på sygehusene

10-04-2012
100 millioner kroner skal udvikle nye løsninger inden for blandt andet hygiejne, logistik og selvhjulpenhed i forbindelse med de nye sygehusbyggerier

Laveste dødelighed nogensinde

10-04-2012
Dødeligheden på hospitalerne er faldet markant over de seneste fem år. Seneste tal viser laveste dødelighed nogensinde

Senest opdateret  10-04-2012 af Lars Herning
Oprettet 20-02-2012 af Lars Herning