6,9 millioner kroner til regionale projekter om god velfærdsledelse

Frem til 2013 modtager regionerne 6,9 millioner kroner til tre projekter om god velfærdsledelse i det offentlige

Videncenter for Velfærdsledelse har udvalgt 10 projekter, der over de næste to år skal indsamle, opbygge og formidle viden om god velfærdsledelse. Tre af projekterne er regionalt funderede, og de modtager 6,9 millioner af de i alt 19 millioner kroner, der uddeles. 

Projekterne under Videncenter for Velfærdsledelse er alle nyskabende og ambitiøse. Det har været afgørende i udvælgelsen af projekterne, at de udvikler nye metoder til at lede i det offentlige, at de afprøver ny ledelsespraksis, og at de adresserer væsentlige udfordringer på det pågældende velfærdsområde.

Det har derudover været vigtigt, at resultaterne af projekterne kan anvendes bredt af andre ledere i den offentlige sektor. Dette sikres i de valgte projekter ved, at flere organisationer, kommuner eller regioner deltager i projekterne, eller ved at projekterne gennemføres på tværs af regioner og kommuner.

Tre regionale projekter
Tre af projekterne er regionsfunderede, og de vil i de kommende år sætte særlig fokus på udvikling, afprøvning og videreformidling af:

  • Ledelseskoncepter for ledelse af patientforløb, ledelse af mødet med den akutte patient og udvikling af ledelsesrum for afdelingsledelser. I projektet deltager akutafdelinger i Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.
  • Metoder til at øge den relationelle koordinering (også kaldet social kapital) i organisationer med ledelse af kompleks opgaveløsning. Projektet bygges op om 10-15 delprojekter på Aalborg Sygehus og Glostrup Hospital. Delprojekterne vil i en række tilfælde inkludere kommunale aktører med videre.
  • Ledelseskoncepter for det tværsektorielle samarbejde omkring behandling og rehabilitering af psykiatriske patienter. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Psykiatrien i Region Hovedstaden og Frederiksberg Kommune. Derudover inviteres flere kommuner på forskellig vis ind i projektet.

Ansøgninger af høj kvalitet
Kvaliteten af ansøgninger var generelt meget høj, og det har betydet, at mange gode projekter har fået afslag. I alt modtog Videncentret 42 ansøgninger for over 97 millioner kroner.

Videncenter for Velfærdsledelse er oprettet som et resultat af Finansloven for 2010, og udviklet i et samarbejde mellem Danske Regioner, KL og Personalestyrelsen. Der uddeles kun midler én gang.

Læs mere:

Senest opdateret  06-12-2011 af Lars Herning
Oprettet 06-12-2011 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Charlotte Koch Hess
Chefrådgiver/teamleder
T: 35 29 82 25
M: 22 92 38 59
ckh@regioner.dk
Signe Friberg Nielsen
Forhandlingsdirektør
T: 35 29 82 35
M: 40 30 57 88
sif@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Ledelse
Velfærd