Kræftpatienter venter i kortere tid, men kapaciteten er presset

Ventetiden til behandling for kræft er faldet fra 1. halvår 2008 til 2. halvår 2009. På brystkræftområdet ses dog en tendens til stigende ventetid, som kan skyldes kapacitetsudfordringer på grund af øget aktivitet

Nye data fra Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner viser særligt en tendens til fald i ventetid - målt på antal dage fra henvisning er modtaget på sygehus til start af behandling - når det gælder kræft i mandlige kønsorganer, kræft i hjernen, modermærkekræft og hæmatologiske kræftformer. På brystkræftområdet ses en tendens til at ventetiden er stigende.

Hverdagen er presset på afdelingerne
Bent Hansen, formand for Danske Regioner, peger på, at det nu er vigtigt at følge, om den stigende aktivitet betyder, at man på nogle kræftområder har svært ved at leve op til målsætningerne om hurtige forløb.

- Det undersøger vi nu. Især er det vigtigt, at vi alle har klarhed over indsatsen i forhold til hurtig behandling inden for de forskellige kræftformer, inden vi går i gang med at virkeliggøre Kræftplan III, som jo har fokus på andre ting end selve behandlingen. For ellers risikerer vi at køre videre med 100 km i timen i forhold til målene i Kræftplan III, mens vi mister de resultater, der allerede er opnået ved at kræftpatienter kommer hurtigt og godt igennem deres forløb.

- Jeg er som formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (specialister på kræftområdet) glad for, at vi ser nogle data for, hvordan det går på kræftområdet. Billedet svarer for flere områder til, hvad vi har kunnet registrere; nemlig at pakkerne generelt har været en succes med kortere ventetider. Men data viser også, at vi er under et voksende pres på de afdelinger, som er involveret i den samlede indsats. Vi skal passe på, at ventetiden ikke bliver længere der, hvor kapaciteten er mest presset, siger overlæge, dr.med. Torben Palshof.

Data
De data, der nu offentliggøres nationalt, stammer fra Landspatientregisteret og Cancerregisteret, og de omfatter de største kræftområder. Andre kræftområder vil følge løbende. De enkelte regioner har dog data over alle kræftområder.

- Vi vil nu finde ud af, om de udfordringer, der er indenfor visse kræftformer, er af permanent art og i så fald, hvordan vi kan løse udfordringerne. Samtidig vil vi udvikle data-delen, så vi kan offentliggøre nationale data for alle områder og gøre datamodellen bedre, siger Bent Hansen videre.

- Det hilser jeg velkomment, og vi vil meget gerne være med til at videreudvikle datamodellen, så også vores erfaringer på dataområdet inddrages, siger formanden for DMCG’erne Torben Palshof.

Læs mere:

 

Formand for DMCG Torben Palshof kan kontaktes på tlf. 23 43 46 81.

 

Senest opdateret  31-08-2010 af Lars Herning
Oprettet 31-08-2010 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 78 41 00 10
M: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
Josefina Hindenburg Krausing
Chefrådgiver
T: 35 29 83 91
M: 29 17 08 95
jkv@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Sundhed
Kræft