Pressemeddelelse: MANDAT til StrukturMagasinet

Danske Regioner har indgået en aftale med StrukturMagasinet, som sikrer regionerne en uafhængig journalistisk dækning. Danske Regioner ophører samtidig med udgivelsen af MANDAT – regionernes politiske magasin, og overdrager udgivelsen til StrukturMagasinet

Det er nye tider for den offentlige sektor. Det har regionerne allerede taget konsekvensen af på mange områder, og nu tages et nyt skridt på kommunikationsfronten. Danske Regioner ophører ved årets udgang med at udgive regionernes politiske magasin MANDAT, og overdrager magasinets platform til det uafhængige journalistiske magasin ”StrukturMagasinet”. Fremover vil Danske Regioner satse på den rent interessevaretagende kommunikation.

”Danske Regioners kommunikationsindsats vil i høj grad være baseret på at kunne sætte dagsordenen og være timet. Som interessevaretager i en moderne medievirkelighed er det ikke længere nok for os at sende et politisk magasin på gaden en gang om måneden. Det drejer sig i dag i langt højere grad om at være timet i sine udmeldinger og kunne reagere hurtigt på presseomtale,” siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Han ser frem til, at Strukturmagasinet begynder den udvidede dækning af det regionalpolitiske niveau.

”Der er mere end nogen sinde før brug for uafhængige medier, som skriver journalistisk om regionerne. Og det er min klare opfattelse, at Strukturmagasinet via sin uafhængighed vil stå stærkere og mere troværdigt i mediebilledet end organisationsblade i sagens natur gør det,” siger Bent Hansen.

StrukturMagasinet har længe arbejdet med planer om at skabe et nyhedsmagasin for hele den offentlige sektor.

”StrukturMagasinet bliver månedsmagasin fra nytår, hvor det også skifter navn til ”STRUKTUR – nyhedsmagasinet for offentlige ledere”. Jeg er glad for aftalen med Danske Regioner, fordi den sikrer, at STRUKTUR allerede fra begyndelsen kommer godt ind på livet af regionerne,” siger Nick Allentoft, chefredaktør på StrukturMagasinet, der udkom første gang i oktober 2005. 

Danske Regioner ser frem til, at den offentlige sektor får sit eget nyhedsmagasin.
”Aftalen med StrukturMagasinet sikrer regionerne en dybdegående, permanent og journalistisk uafhængig dækning i et medie, der entydigt satser på den offentlige sektor. Derudover er der et stærkt stigende behov for en fælles uafhængig medieplatform for debat og nyhedsformidling i hele den offentlige sektor. Mange diskussioner og megen faglig formidling går jo mere og mere på tværs af den offentlige sektor som helhed,” siger Bent Hansen.

Yderligere information:
Formand for Danske Regioner Bent Hansen på telefon 40 31 37 07.
Chefredaktør for Strukturmagasinet Nick Allentoft på telefon 28 10 08 67.

Senest opdateret  14-12-2006 af Lars Herning
Oprettet 08-03-2010 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 78 41 00 10
M: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk