Aktuelt
Arrangementer
Brugerinddragelse i praksis 2014
Samarbejde om innovation og bæredygtig udvikling i EU
Kvalitetskonference – kvalitet på dagsordenen i det danske sundhedsvæsen
Værdibaseret styring
Offentligt-privat topmøde
Effektive Hospitaler
Lederskab og partnerskaber på tværs af sektorer - nye løsninger i forandringens Danmark
Konference om Personlig Medicin
Danske Regioners Generalforsamling 2015
Afholdte arrangementer
Arrangementer 2014
Arrangementer 2013
Arrangementer 2012
Arrangementer 2011
Kvalitet - svaret på sundhedsvæsenets udfordringer?
Telemedicin og patient empowerment
Overvægt - et fælles ansvar
Det første år med patientsikkerhed i primærsektoren - hvor langt er vi?
National konferencedag om forløbsprogrammer for rehabilitering af hjerneskadede
Nye strategier for kystturismen
Regionerne - fiasko eller offer for en valgkamp
Fysioterapipraksisfondens Forskningstemadag
Konference om nyt sygehusbyggeri (Dansk Industri og Danske Regioner)
Workshop om krav til elektronisk regning - Nemhandel
Kvalitet i det akutte patientforløb - konference om fælles akutmodtagelser
RADS informationsmøde
Danske Regioners generalforsamling 2011
EQuiP Invitational Conference 2011
Klar til Europa 2020?
Organisering af fremtidens diagnostik
Forskningsfondens temadag 2011
Fremtidens psykiatri - Psykiatriens Topmøde
Fremtidens Transport III
Danske prioriteringer og indsatsområder i Østersøstrategien
Arrangementer 2010
Arrangementer 2009
Arrangementer 2008
Arrangementer 2007
Nyheder
Nyhedsbreve
Presserum
REGIO
Temaer
 
 
 
 
 
 

Organisering af fremtidens diagnostik

Regionerne er i fuld gang med at optimere diagnostik af patienter med uklare symptomer på alvorlig sygdom. Danske Regioner afholdt den 23. marts 2011 et fagligt seminar, hvor regionerne udvekslede erfaringer om organisering af diagnostik på sygehusene

I regionerne er der taget forskellige organisatoriske tiltag til at understøtte hurtig diagnostik i samarbejde med almen praksis. Fælles for tiltagene er blandt andet, at udredning af patienter med uklare symptomer sker i teams på tværs af forskellige lægelige specialer. Det gør udredningen til egentlig behandlende speciale meget hurtigere.

På seminaret blev der præsenteret eksempler på organisering af diagnostik til patienter med uklare symptomer på regionernes sygehuse. Repræsentanter fra almen praksis fortalte desuden, hvilke behov den praktiserende læge har, når denne sidder overfor en patient med uklare symptomer på alvorlig sygdom.

Hent materialer fra seminaret:

Oplæg fra:

 

Senest opdateret  23-03-2011 af Bettina Lawsen
Oprettet 01-04-2011 af Bettina Lawsen

 
 
 
 
 
 
Del | Sitemap | Print
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Josefina Hindenburg Krausing
Chefrådgiver
T: 35 29 83 91
M: 29 17 08 95
jkv@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Arrangement
Sundhed