Organisering af fremtidens diagnostik

Regionerne er i fuld gang med at optimere diagnostik af patienter med uklare symptomer på alvorlig sygdom. Danske Regioner afholdt den 23. marts 2011 et fagligt seminar, hvor regionerne udvekslede erfaringer om organisering af diagnostik på sygehusene

I regionerne er der taget forskellige organisatoriske tiltag til at understøtte hurtig diagnostik i samarbejde med almen praksis. Fælles for tiltagene er blandt andet, at udredning af patienter med uklare symptomer sker i teams på tværs af forskellige lægelige specialer. Det gør udredningen til egentlig behandlende speciale meget hurtigere.

På seminaret blev der præsenteret eksempler på organisering af diagnostik til patienter med uklare symptomer på regionernes sygehuse. Repræsentanter fra almen praksis fortalte desuden, hvilke behov den praktiserende læge har, når denne sidder overfor en patient med uklare symptomer på alvorlig sygdom.

Hent materialer fra seminaret:

Oplæg fra:

 

Senest opdateret  23-03-2011 af Bettina Lawsen
Oprettet 01-04-2011 af Bettina Lawsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Josefina Hindenburg Krausing
Chefrådgiver
T: 35 29 83 91
M: 29 17 08 95
jkv@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Arrangement
Sundhed