Lægens Uddannelsesbog

Lægens Uddannelsesbog er en elektronisk portefølje, som understøtter yngre læger i deres uddannelsesforløb.

Uddannelsesbogen erstatter de nuværende papirporteføljer og sigter dermed på en effektivisering af arbejdsgangen, når den yngre læge skal have godkendt kompetencer og kurser, sammensætte og dokumentere uddannelses- og karriereplaner sammen med vejleder, samt indsende dokumentation til Sundhedsstyrelsen.

Læs mere:

Senest opdateret  12-11-2013
Oprettet 05-07-2011