Generelle tilskud til regionerne i 2011 og 2012

I vejledningspunktet redegøres for fastlæggelsen af regionernes bloktilskud for 2011 og 2012 samt indholdet af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11

Med økonomiaftalen for 2012 er der aftalt et udgiftsniveau for 2012 og et revideret udgiftsniveau for 2011 samt dertil hørende finansiering.

Nedenstående notat beskriver fastsættelsen af bloktilskuddet for 2012 og midtvejsreguleringen af 2011.

Ligeledes gennemgås lov- og cirkulæreprogrammet 10/11, hvor DUT-sager fra indeværende folketingsår beskrives.

Der redegøres videre for andre reguleringer, som der fremgår af aktstykke 2011, hvor regionernes økonomi for 2012 bliver fastsat.

Læs mere:

Senest opdateret  05-02-2013
Oprettet 05-07-2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Anders Andersen
Chefrådgiver
T: 35 29 81 84
M: 22 22 26 66
aa@regioner.dk