Aftale om regionernes økonomi 2012

Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012.

Dette punkt til Økonomisk Vejledning gennemgår de økonomiske forudsætninger bag økonomiaftalen og beskriver væsentlige aftalepunkter. Der skal endvidere henvises til øvrige punkter i Økonomisk Vejledning, som beskriver lov- og cirkulæreprogrammet, pris- og lønskøn, kommunal medfinansiering samt den statslige aktivitetspulje.

Læs mere:

Senest opdateret  06-08-2015 af Bettina Lawsen
Oprettet 16-06-2011 af Bettina Lawsen